Plastik Su Deposu Fiyatları

İmalat denince ilk akla gelen maliyet olanlayıcı hammadde olmaktadır.İmalatçı olduğunuz sektörde kullanılan teknoloji, iş gücü, vergi sistemi, ve bir çok kalemi kapsayan genele giderler, ürünün maliyetini belirlemektedir.Sektördeki katma değer, rekabet gibi faktörlerde kar marjını belirleyen unsurlardan en başta gelenleridir.Sektörün ana hammaddesi olan polietilen petrol den üretilmektedir.Türkiye de bu üretimi yapabilen tek kuruluş Petkim dir.Petkim de ülkemizin ihtiyacı olan hammaddenin ancak yüzde yirmisini üretebilecek kapasiteye sahiptir.Bu durumda malesef pek çok petrol kaynaklı hammadde olduğu üzere ithalat yapılmakta ve belirleyici döviz kurları ve ithalat vergileri devreye girmektedir.Anlatmaya çalıştığımız üzere bu ürünlerde günlük ve sağlıklı fiyat almak en doğrusu olacaktır.Renkplas olarak imalatını yapmakta oldupumuz bütün ürünlerimiz için 0.532.251 6168 nolu telefonumuzu arayarak fiyat bilgilerini alabilirsiniz.Plastik su deposu fiyatları, polietilen su deposu fiyatları, polietilen silo fiyatlarını öğrenmek için lütfen bizi 0.532.251 6168 nolu telefonumuzdan arayınız.

Polietilen Nedir?

Termoplast ürün kategorisine giren polietilen, birçok üründe kullanılmaktadır. Endüstri de kısaca PE diye isimlendirilir. Hammaddesi etilendir. Dallanma tipi, moleküler ağırlık ve kristal yapı, mekanik özellikleri oluşturan özelliklerdir. Neme yani ıslaklığa dayanıklıdır. Dış darbelere dayanıklıdır. Saydamdır.Esnek ve dayanıklı olmakla birlikte, bu özellikleri değiştirilebilir. Formülü ise C2nH4n+2 aklan maddedir.Polimerleşme derecesi 'n' olarak tanımlanmaktadır. 100 -250000 arası monomer maddesinin birleşme fonksiyonuyla meydana gelir. Düşük monomerli polietilenler 8-100 arası monomer bileşkesinin fonksiyonundan oluşur. Düşük monomerli yani 8-100 monomerli polietilen maddeler genellikle macunsudur. Dallanma fonksiyonu polietilen maddenin yoğunluğu belirler. Dallanma artarsa, yoğunluk düşer, macunsu olur. Muma benzeyen bu macunsu Polietilen, yoğunluğu düşüktür.
Polietilenin Özellikleri
Dış darbelere dayanıklıdır. Dallanma özelliğine göre sert veya yumuşak üretilebilir. Nemli işlerde kullanılabilir. Neme dayanıklıdır. Özellikle, sıvı maddelerin ambalajlanmasında kullanılır. Çamaşır suyu ve tuz ruhu gibi tahriş edici temizlik kimyasallarının ambalajlanmasında kullanılır. Sert ve dayanıklı olanlar, tahriş gücü yüksek kimyasallar için kullanılabilir. Ülkemizde birçok sektörde kullanılmaktadır.

Polietilen Petkim

Türkiye’de polietilen üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 446.000 ton üretebilecek seviyededir. PETKİM’in toplam kapasitesinin 190.000 tonu AYPE, 160.000 tonu AYPE-T ve 96.000 tonu da YYPE üretimi yapacak düzeydedir. 2015 yılında PETKİM’in kapasite kullanımı AYPE’de % 70, AYPE-T’de % 89, YYPE’de ise % 82, toplamda da % 80 olarak gerçekleşmiştir.Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün polietilen tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2011 – 2016 yıllarını kapsayan dönemde % 5,6 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2011 yılında 1 milyon 544 bin ton olan tüketim 2016 yılında 2 milyon 39 bin tona çıkmıştır.Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam polietilen üretiminin yılda ortalama % 1,6 azaldığı,ithalatının % 5 arttığı, ihracatının % 17,9 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 4,5 arttığı gözlemlenmektedir.Türkiye’nin toplam polietilen arz ve talep denge tahminleri; 2020 yılında polietilen iç pazar talebinin 2,36 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 21’inin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin ve kapasite kullanımının devamı halinde ithalat bağımlılığının 2020 yılında en az % 88’e çıkacağını göstermektedir.Türkiye dünyanın önemli polietilen ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, polietilen iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak yerli üretim bu talebi karşılamaktan uzaktır.Bu açıdan bakıldığında, Türkiye’nin polietilen üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

polietilen-hammadde